- تندیس و لوح واحد نمونه تولیدی صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه

- تصاویر مربوط به مراسم اهدای تندیس و لوح


فیلمهای مجموعه

گروه صنعتی آمیکو



  ارس خودرو



شسیب زنی با پیکاپ آسنا توسط محیط بانان محیط زیست


تست پیکاپ آسنا منطقه ایوانکی