چشم انداز
شرکت سرمایه گذاری ارس خودرو دیزل يک موسسه اعتباری در تراز کشوری و جهانی ، سرآمد، يادگيرنده و پويا؛ متولي ارائه خدمات واسپاری خودرو های تولیدی گروه صنعتی آمیکو بوده که با دست‌يابي به استانداردهاي کشوری ، به يکي از بزرگترین شرکت های سرمایه گذاری در بين سایر شرکت ها ی واسپاری خصوصی کشور تبدیل شده ويکي از ايمن‌ترين، سريع‌ترين خدمات اعتباری را ارائه می نماید.