استان
select
شهر آدرس
کد نمایندگی نام مدیر خدمات

1
تعداد نماینده: 2     -   نماینده 1 تا 10
کد نمایندگی: 2701     اطلاعات تماسی
نام مدیر: سید مهدی میر رکنی     کد شهر: 035
شهر: یزد     تلفن: 35275533-09133517328
کارگزاری:نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش     فکس:
آدرس: یزد- سرچشمه زارچ- تعمیرگاه اسکانیا- کدپستی 8941978375
کد نمایندگی: 2703     اطلاعات تماسی
نام مدیر: محمدحسین پورسلیمان     کد شهر: 035
شهر: مهریز     تلفن: 32513710-09131510334
کارگزاری:نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش - رتبه 4     فکس:
آدرس: یزد-مهریز-جاده یزد،کرمان-بعد از قلعه شاه عباسی-تعمیرگاه محمدحسین پورسلیمان- کدپستی 8981775585
1
تعداد در صفحه:
select
صفحه:از 1