استان
select
شهر آدرس
کد نمایندگی نام مدیر خدمات

1
تعداد نماینده: 4     -   نماینده 1 تا 10
کد نمایندگی: 1202     اطلاعات تماسی
نام مدیر: محمد گرمابی     کد شهر: 051
شهر: نیشابور     تلفن: 43355640-09155510158
کارگزاری: نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش - رتبه 4     فکس:
آدرس: نیشابور- جاده فيروزه ( جاده قديم تهران ) - كيلومتر 2 جاده فيروزه - جنب نمايشگاه سناتور - نمایندگی آمیکو
کد نمایندگی: 1210     اطلاعات تماسی
نام مدیر: شرکت شاد خودرو     کد شهر:
شهر: قوچان     تلفن: 74901 - 09155551018
کارگزاری:نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش     فکس:
آدرس: قوچان-کیلومتر 5 جاده مشهد ابتدای جاده باج گیران-شرکت شاد خودرو آساک
کد نمایندگی: 1207     اطلاعات تماسی
نام مدیر: بداغ آبادي     کد شهر: 051
شهر: سبزوار     تلفن: 44444474-09155713008
کارگزاری:نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش     فکس:
آدرس: سبزوار- میدان سربداران- ابتدای کمربندی مشهد- مقابل درب خروجی ترمینال مسافربری- كدپستي 9616817865
کد نمایندگی: 1209     اطلاعات تماسی
نام مدیر: امیر حسین صرفی     کد شهر: 051
شهر: مشهد     تلفن: 3895753-09153093746
کارگزاری:عاملیت فروش و بازار یابی     فکس:
آدرس: مشهد ابتدای جاده قدیم نیشابور شهرک صنعتی طرق بعد از پایانه بار روبروی جاده رانان
1
تعداد در صفحه:
select
صفحه:از 1